Betony

Beton jest to materiał powstały ze zmieszania cementu , kruszywa grubego i drobnego , wody oraz ewentualnych domieszek , dodatków lub włókien ( zbrojenia rozproszonego ), który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.Produkcja betonu w firmie AR-GIPS odbywa sie w nowoczesnym, pełni zautomatyzowanym  węzle betoniarskim wyposażonym w mieszalnik dwuwałowy MARC-MDE2250 oraz system sterujący urzadzeniami EURO 21 dzięki czemu produkujemy beton najwyższej jakości zgodny z polską normą PN-EN 206:2014.Głównym założeniem tej normy jest zapewnienie odpowiedniej trwałości konstrukcjii i elementów betonowych pracujacych w określonych warunkach oddziaływania środowiska – zdefiniowanych w normie jakoklasy ekspozycji.Norma PN-EN 206:2014 szczegółowo precyzuje wymagania dotyczace: składników betonu , właściwości mieszanki betonowej , ogarniczeń dotyczących składu betonu , specyfikacji betonu, dostaw mieszanki betonowej , procedur kontorli produkcji , kryteriów zgodności i ich ocen.