Beton towarowy C 12/15

Beton C12/15 – jest to beton o gwarantowanej wytrzymałości 15 Mpa ( według starych oznaczeń B15). Beton ten zazwyczaj  wykorzystywany  jest do większości elementów konstrukcyjnych w domu jednorodzinnym (fundamenty , stropy, nadproża , słupy , podciągi ).