Beton towarowy C 16/20

Beton towarowy C 16/20 według starej normy B20 oznacza beton zwykły( gęstość w stanie suchym od 2000kg/m3 do 2600 kg/m3) o wytrzymałości na ściskanie minimum 20 MPa po 28 dniach dojrzewania . Jest to klasa betonu o bardzo szerokich możliwościach zastosowania . Tego typu mieszankę mozna zastosować na każdym etapie budowania domu bądz innej konstukcji budowlanej . Począwszy od wylewania stop fundamentowych , płyt fundamentowych czy samych fundamentów poprzez podbudowy , ściany , słupy , wieńce , tarasy a skończywszy na schodach i stropach . Oczywiście to czy ma być to beton C 16/20 warunkują czynniki zewnętrzne jak grunt , teren czy przewidywane obciążenie na dany element budynku . Jednak przeważnie o tym wszystkim decyduje projektant , który dzięki swoim wyliczeniom wskaże gdzie zastosować ta mieszankę.