Betony towarowe

Priorytetem firmy AR-GIPS jest szeroko pojęta jakość, dlatego prowadzimy ciągłą kontrolę całego procesu produkcyjnego. Jakość monitorowana jest przez laboratorium zewnętrzne oraz własne, wyposażone w sprzęt do badań takich parametrów jak: 

  • Badanie gęstości mieszanki wg PN-EN 12390-7
  • Badanie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
  • Badanie zawartości powietrza wg PN-EN 12350-7
  • Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań wg PN-EN 12390-3
  • Badanie konsystencji metodą Vebe wg PN-EN 12350-3
  • Badanie wilgotności kruszyw

   

Beton towarowy produkowany w naszej firmie od 07.02.2018, posiada KRAJOWY CERTYFIKAT ZGDONOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 020-UWB-0808/Z ,wydany przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ . Niniejszy certyfikat jest potwierdzeniem ,iż produkujemy beton z najwyższej jakości surowców pochodzących wyłącznie od dostawców posiadających wymagane dokumenty (certyfikaty, deklaracje,) według wszystkich obowiązujących norm.

Betony zwykłe konstrukcyjne

Nasza firma posiada w swoim asortymencie szeroką gamę mieszanek betonowych w klasach: C 8/10 do C 50/60 co daje nam możliwość kompleksowej obsługi każdej budowy. Mieszanki betonowe oferujemy w konsystencjach od S1 do S5 ,oraz wszelkich wymaganych klasach ekspozycji wskazanych w normie PN-EN 206+A1:2016-12+A1, oraz PN-B 06265:2018-10+PN-B-06265:2018/Ap1.

Podsypki cementowo- piaskowe

 W zależności od potrzeb klienta produkujemy podsypki CP-80,CP-100,CP-150,CP-200,CP-250,CP-300 , CP400 a także od PCP 1:2 do PCP 1:8. Podsypki cementowo piaskowe stosuje się jako warstwę wzmacniającą, a jednocześnie wyrównującą pod kostkę betonową, krawężniki, płyty chodnikowe, korytka ściekowe oraz elementy małej architektury ulic i ogrodów. Wzmocnienie posadowienia elementów brukowych, pozwala na przenoszenie przez nie większych obciążeń bez deformacji warstwy bruku.

Podbudowy stabilizowane cementem

Stosowane m. in. w budownictwie drogowym jako jeden z elementów podbudowy drogi. Jest to mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody dobranych w odpowiednich ilościach. W zależności od potrzeb klienta produkujemy Podbudowy od 1,5 MPa do 7,5 MPa.

Betony specjalne

Nasza oferta obejmuje również betony specjalne o ściśle określonych właściwościach, zaprojektowane pod indywidualne wymagania Klienta. Do tej grupy należą m.in. betony drogowo-mostowe, mrozoodporne, posadzkowe, hydrotechniczne, wodoszczelne.

Beton drogowo-mostowy

Służy do budowy wszelkiego rodzaju obiektów budownictwa komunikacyjnego. Betony te z uwagi na stawiane im wysokie wymagania wykonuje się przy użyciu najwyższej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych/granitowych. Produkcja tego rodzaju betonu wymaga stosowania się ściśle do zaleceń normy PN-88/B-06250. Beton ten jest wykonywany z wysokiej jakości kruszyw, cementu oraz odpowiednio dobranych domieszek. Dzięki temu uzyskuje się surowiec o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych i trwałościowych. Ten gatunek betonu jest szczególnie odporny na powstawanie kolein oraz na środki odladzające.

Posiadamy w swoim asortymencie betony drogowo-mostowe zaakceptowane przez GDDKiA o podwyższonych parametrach wodoszczelności, mrozoodporności, a także odporności na wilgoć wykorzystywane między innymi przy budowie trasy S11 .

Betony mrozoodporne

Jest to beton odporny na agresywne oddziaływanie środowiska wywołane cyklicznym zamrażaniem/ rozmrażaniem przy udziale środków odladzających lub bez ich udziału. Wysoką mrozoodporność betonu uzyskuje się przede wszystkim przez stosowanie domieszek napowietrzających.

Na naszym węźle produkujemy mieszanki betonowe o parametrach mrozoodporności (F50; F100; F150; F200; F250; XF1; XF2; XF3; XF4)

Beton posadzkowy

Odpowiednio dobrany skład recepturowy betonu posadzkowego sprawia ,że produkt ten wykazuje wyjątkowe właściwości wytrzymałościowe i eksploatacyjne. Ponadto beton wykazuje się obniżonym skurczem podczas schnięcia, co minimalizuje ryzyko powstawania pęknięć i nierówności. Dodatkowo odznacza się odpornością na wydzielanie wody w czasie nakładania, dzięki temu mieszanka szybciej wysycha i jest stabilniejsza.

Najczęściej produkowane klasy wytrzymałości na ściskanie to C20/25 do C30/37, jednak na życzenie Klientów projektujemy i produkujemy betony również w wyższych klasach oraz betony spełniające wymagania dodatkowe np. określony stopień wodoszczelności czy nasiąkliwość. Warto pamiętać, że posadzka z betonu posadzkowego będzie nam służyła przez wiele lat. Gwarantem jakości jest sprawdzony i renomowany dostawca mieszanki betonowej.

Betony wodoszczelne

Betony tego typu są wykonywane w celu zapewnienia szczelności, która jest w stanie przewyższyć szczelność technologii betonów zwykłych. Wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu: W2, W4, W6, W8, W10. Liczba oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepła hydratacji, na powierzchni betonu powstają mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu. W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca się 14-dniową pielęgnację. Po tym czasie skurcz nie będzie powodował powstawania rys, gdyż wytrzymałość betonu na rozciąganie będzie wystarczająca do przeniesienia naprężeń, wywołanych odkształceniami technologicznymi.

Betony hydrotechniczne

Betony hydrotechniczne muszą być mrozoodporne, wodoszczelne, odporne na ścieranie i mieć niskie ciepło hydratacji oraz minimalny skurcz. Wiąże się to z ograniczeniem ilości cementu, aby zmniejszyć wydzielane ciepło hydratacji. Betony specjalne hydrotechniczne stosuje się przede wszystkim w budownictwie wodnym gdzie eksploatowane są często w ekstremalnych warunkach, jak na przykład falochrony czy tamy.

Man

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą najczęściej zadawanych pytań.

Dowiedz się więcej
PDF

Certyfikaty

Deklaracje, atesty i certyfikaty dostępne są w formacie PDF.

Dowiedz się więcej