Beton

Nasza firma  posiada w swoim asortymencie szeroką gamę mieszanek betonowych w klasach od C 8/10 do C 50/60 co daje nam możliwośc kompleksowej obsługi każdej budowy.Mieszanki betonowe oferujemy w konsystencjach od S1 do S5 ,oraz wszelkich wymaganych klasach ekspozycji  wskazanych  w  normie PN-EN 206. Głównym założeniem tej normy jest zapewnienie odpowiedniej trawałosci konstrukcji i elementów betonowych pracujących w okreslonych warunkach oddziaływania środowisk.Każda mieszanka produkowana jest według ściśle określonej receptury betonu opracowanej w warunkach laboratoryjnych, oraz sprawdzonej w warunkach produkcyjnych na węźle.

Cały proces produkcyjny odbywa sie w nowoczesnym, pełni zautomatyzowanym  węźle betoniarskim wyposażonym w mieszalnik dwuwałowy MARC-MDE2250 ,oraz system sterujący urzadzeniami EURO 21 . Taki cykl produkcyjny gwarantuje produkt wysokiej jakości o ściśle określonym recepturowym składzie i parametrach . Nowoczesny system mieszania betonu znaczaco skraca cykl produkcyjny i zwiększa jego precyzyjność, co pozwala wyprodukowac w bardzo krótkim czasie znacznej ilości mieszanek betonowych wysokiej jakości . Ponadto każda partia wyprodukowanego betonu udokumentowana jest wydrukiem informującym o numerze zastosowanej receptury , użytych składnikach i ich parametrach . Sterowanie elektroniczne wszystkimi procesami pozwala na uzyskanie powtarzalności zarobów, co w efekcie dalej stabilne parametry uzyskanej mieszanki . Nasz węzeł betoniarski posiada rónież instalacje grzewczą , więc istnieje mozliwość ogrzania wody zarobowej , oraz kruszyw. Pozwala to na osięgnięcie odpowiedniej temperatury mieszanki nawet w warunkach obniżonych temperatur .

Zakładowa Kontrola Produkcji

Beton towarowy produkowany w naszej firmie od 07.02.2018, posiada KRAJOWY CERTYFIKAT ZGDONOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 020-UWB-0808/Z ,wydany przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ . Niniejszy certyfikat jest potwierdzeniem ,iż produkujemy beton z najwyższej jakości surowców pochodzacych wyłącznie od dostawców posiadającyh wymagane dokumenty (certyfikaty,deklaracje,), według wszystkich obowiązujących norm.

Przykładowe zastosowania produkowanego betonu :

  • C 8/10 dawniej klasa B10- fundamenty, podłogi na tarasie, wyrównanie warstwy podłogi
  • C 12/15 dawniej klasa B15- elementy niezbrojone wewnątrz budynku , fundamenty niezbrojone
  • C 16/20 dawniej klasa B20- fundamenty, schody, słupy, wylewki stropowe
  • C 20/25 dawniej klasa B25- posadzka na gruncie, fundamenty zbrojne, fundamenty do budynków mieszkalnych, elementy wewnętrzne zbrojne, zbrojne konstrukcje wewnętrzne ścian, stropów, belek, schodów
  • C25/30 dawniej klasa B30- posadzka na gruncie, elementy zbrojne na powietrzu bez mrozu (zadaszone), fundamenty do budynków mieszkalnych 
  • C30/37 dawniej klasa B37- posadzki z betonów cementowych, elementy zbrojone na powietrzu (zadaszone), garaże podziemne, zbrojone ściany piwnic ,cokoły budowlane, zbrojone konstrukcje ścian, stropów, belek, schodów, elementy zbrojone o powierzchniach pionowych-zewnetrzne, nieosłonięte, fundamenty zbrojone oraz niezbrojone( grunty o małej agresji chemicznej)
  • C35/45 dawniej klasa B45- elementy konstrukcyjne wymygające większej wytrzymałości na ściskanie 
  • C45/50 dawniej klasa B50 -C50/60 dawniej klasa B60- (BWW) betony wysokowartościowe stosowane w specjalnych konstrukcjach 

Cennik Argips - Beton towarowy

 

 

Man

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą najczęściej zadawanych pytań.

Dowiedz się więcej
PDF

Certyfikaty

Deklaracje, atesty i certyfikaty dostępne są w formacie PDF.

Dowiedz się więcej