Betony towarowe

Jakość: Priorytetem firmy AR-GIPS jest szeroko pojęta jakość, dlatego zapewniamy najwyższe standardy w zakresie jakości produkowanych mieszanek , fachową i rzetelną obsługę. Nasza praca charakteryzuje się indywidualnym podejściem do Klienta i kompleksową obsługą, wraz z doradztwem. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które zdobyliśmy w ciągu wielu lat działalności możemy zaoferować produkty najwyższej klasy. W naszej wytwórni betonu pracownicy prowadzą ciągłą kontrolę całego procesu produkcyjnego, cyklicznie pobierane i badane są próbki betonu i kruszyw, co pozwala na zachowanie tego samego, wysokiego poziomu jakości która  monitorowana jest przez laboratorium zewnętrzne oraz własne zlokalizowane tuż przy węźle betoniarskim, wyposażone w odpowiedni sprzęt do wykonywania między innymi badań takich parametrów jak:

  • Badanie gęstości mieszanki wg PN-EN 12390-7
  • Badanie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
  • Badanie zawartości powietrza wg PN-EN 12350-7
  • Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań wg PN-EN 12390-3
  • Badanie konsystencji metodą Vebe wg PN-EN 12350-3
  • Badanie wilgotności kruszyw

   

Beton towarowy produkowany w naszej firmie od 07.02.2018, posiada KRAJOWY CERTYFIKAT ZGDONOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 020-UWB-0808/Z ,wydany przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ . Niniejszy certyfikat jest potwierdzeniem ,iż produkujemy beton z najwyższej jakości surowców pochodzących wyłącznie od dostawców posiadających wymagane dokumenty (certyfikaty, deklaracje,), według wszystkich obowiązujących norm.

Betony zwykłe konstrukcyjne

Nasza firma posiada w swoim asortymencie szeroką gamę mieszanek betonowych w klasach: C 8/10 do C 50/60 co daje nam możliwość kompleksowej obsługi każdej budowy. Mieszanki betonowe oferujemy w konsystencjach od S1 do S5 ,oraz wszelkich wymaganych klasach ekspozycji wskazanych w normie PN-EN 206+A1:2016-12+A1, oraz PN-B 06265:2018-10+PN-B-06265:2018/Ap1.

Podsypki cementowo- piaskowe

Podsypka cementowo piaskowa jest to wilgotna mieszanina piasku i cementu w odpowiednich proporcjach wagowych oraz objętościowych . W zależności od potrzeb klienta produkujemy podsypki CP-80,CP-100,CP-150,CP-200,CP-250,CP-300 , CP400 a także od PCP 1:2 do PCP 1:8. Podsypki cementowo piaskowe stosuje się jako warstwę wzmacniającą, a jednocześnie wyrównującą pod kostkę betonową, krawężniki, płyty chodnikowe, korytka ściekowe oraz elementy małej architektury ulic i ogrodów. Wzmocnienie posadowienia elementów brukowych, pozwala na przenoszenie przez nie większych obciążeń bez deformacji warstwy bruku.

Podbudowy stabilizowane cementem

Stosowane m. in. w budownictwie drogowym jako jeden z elementów podbudowy drogi. Jest to mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody dobranych w odpowiednich ilościach. W zależności od potrzeb klienta produkujemy Podbudowy od 1,5 MPa do 7,5 MPa.

Betony specjalne

Nasza oferta obejmuje również betony specjalne o ściśle określonych właściwościach, zaprojektowane pod indywidualne wymagania Klienta. Do tej grupy należą m.in. betony drogowo-mostowe, mrozoodporne, posadzkowe, hydrotechniczne, wodoszczelne.

Beton drogowo-mostowy

Służy do budowy wszelkiego rodzaju obiektów budownictwa komunikacyjnego. Betony te z uwagi na stawiane im wysokie wymagania wykonuje się przy użyciu najwyższej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych/granitowych. Produkcja tego rodzaju betonu wymaga stosowania się ściśle do zaleceń normy PN-88/B-06250. Beton ten jest wykonywany z wysokiej jakości kruszyw, cementu oraz odpowiednio dobranych domieszek. Dzięki temu uzyskuje się surowiec o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych i trwałościowych. Ten gatunek betonu jest szczególnie odporny na powstawanie kolein oraz na środki odladzające.

Posiadamy w swoim asortymencie betony drogowo-mostowe zaakceptowane przez GDDKiA o podwyższonych parametrach wodoszczelności, mrozoodporności, a także odporności na wilgoć wykorzystywane między innymi przy budowie trasy S11 .

Betony mrozoodporne

Jest to beton odporny na agresywne oddziaływanie środowiska wywołane cyklicznym zamrażaniem/ rozmrażaniem przy udziale środków odladzających lub bez ich udziału. Wysoką mrozoodporność betonu uzyskuje się przede wszystkim przez stosowanie domieszek napowietrzających.

Na naszym węźle produkujemy mieszanki betonowe o parametrach mrozoodporności (F50; F100; F150; F200; F250; XF1; XF2; XF3; XF4)

Beton posadzkowy

Odpowiednio dobrany skład recepturowy betonu posadzkowego sprawia ,że produkt ten wykazuje wyjątkowe właściwości wytrzymałościowe i eksploatacyjne. Ponadto beton wykazuje się obniżonym skurczem podczas schnięcia, co minimalizuje ryzyko powstawania pęknięć i nierówności. Dodatkowo odznacza się odpornością na wydzielanie wody w czasie nakładania, dzięki temu mieszanka szybciej wysycha i jest stabilniejsza.

Najczęściej produkowane klasy wytrzymałości na ściskanie to C20/25 do C30/37, jednak na życzenie Klientów projektujemy i produkujemy betony również w wyższych klasach oraz betony spełniające wymagania dodatkowe np. określony stopień wodoszczelności czy nasiąkliwość. Warto pamiętać, że posadzka z betonu posadzkowego będzie nam służyła przez wiele lat. Gwarantem jakości jest sprawdzony i renomowany dostawca mieszanki betonowej.

Man

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą najczęściej zadawanych pytań.

Dowiedz się więcej
PDF

Certyfikaty

Deklaracje, atesty i certyfikaty dostępne są w formacie PDF.

Dowiedz się więcej