Płyta drogowa

Płyty drogowe 300x150x15 są to prefabrykowane elementy betonowe stosowane w inżynierii komunikacyjnej do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych  do wszelkich budowli oraz przejazdy dostępne dla wszelkiego rodzaju pojazdów z  ładunkiem. Produkcja płyt drogowych odbywa się zgodnie z wymaganiami Aprobaty technicznej Nr AT/2006-03-2013: "Płyta drogowa JOMB 100x75x12,5 i płyta drogowa 300x150x15" wydanej przez I.B.D.i M z siedzibą w Warszawie, na podstawie której wystawiona jest Deklaracja zgodności wg systemu oceny zgodności 4.

 

Podobny obraz

Nazwa produktu

Dł. X szer. X wys.

     Waga 1 sztuki

Klasa wytrzymałości betonu naściskanie

Dodatkowe parametry

    Nasiąkliwość Odchyłki od wymiarów

Płyta drogowa

300 x 150 x 15

       1,5 tony

        ≥C25/30

   Podwójne zbrojenie

        ≤ 5 % długość ± 13 mm
szerokość ± 30 mm
grubość ± 30 mm