Usługi sprzętowe

Na przeł‚omie lat  nasza firma zgromadzila bogaty park maszynowy , który wraz z rozwojem dział‚alnoś›ci i zakresem nowych zadań„, konsekwentnie uzupeł‚nialiś›my.Obecnie posiadamy betonomieszarki, pompy do betonu , pompogruszki, wywrotki oraz samochody samowyladowcze hds co pozwala nam na fachowa obsluge naszych klientów.