Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4.

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

W dniu 16.09.2020 roku pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Ar-Gips Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Dotacja na kapitał obrotowy dla "AR-Gips Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wsparcie Naszego przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 87 917,16
Całkowita wartość dofinansowania: 87 917,16

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01 sierpnia 2020
Zakończenie realizacji projektu: 31 października 2021

 

Man

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą najczęściej zadawanych pytań.

Dowiedz się więcej
PDF

Certyfikaty

Deklaracje, atesty i certyfikaty dostępne są w formacie PDF.

Dowiedz się więcej